Forside

Kunst & Kultur i Balance

Et forandringsinitiativ for kunst- og kulturbranchen på tværs af aktører og miljøer

Kunst & Kultur i Balance er en reaktion på den aktuelle debat om sexisme og magtmisbrug i kunst- og kulturbranchen. Målet for initiativet er at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser. 

Hvem står bag initiativet?

Idé og initiativ til Kunst & Kultur i Balance er født af musik-genreorganisationen Snyk. Projektets partnerkreds består af 31 kunst- og kulturorganisationer på tværs af kunstarter. Projektet designes og tilrettelægges af en styregruppe som foruden Snyk udgøres af Dansk Komponistforening, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA og Tempi.