Aktiviteter

Events, debatter og arrangementer

Kunst & Kultur i Balance arbejder løbende på at skabe initiativer og aktiviteter, der på forskellig vis bidrager til at øge diversitet, ligestilling og inklusion i kunst- og kulturbranchen. Her finder du en oversigt over Kunst & Kultur i Balances aktiviteter i 2021.

Kunst & Kultur i Balance bliver en del af Kulturmødet, som finder sted d.19-22. august. Mere info kommer snarest.
 

Link til Kulturmødet 2021: https://www.kulturmoedet.dk/

Sæt kryds i kalenderen den 23. september, hvor vi inviterer til et netværksarrangement for alle interesserede.  Forhåbningen er, at vi kan mødes fysisk til den tid. Yderlig information følger. 
Afsluttet

Projektleder Anne Dalby deltager i paneldebatten ‘Hvordan skaber vi større ligestilling og diversitet i den kreative sektor?’ i forbindelse med Villa Kulturs festival ‘Culture Kicks Back’.

Til denne paneldebat diskuterer vi, hvad vi som kulturaktører kan gøre for at skabe større mangfoldighed på landets scener, filmset og tegnestuer.

  • På hvilken måde kan enkeltstående initiativer spille en rolle for branchen som helhed?
  • Hvordan sikrer vi, at nye tiltag skaber reel forandring – og kan vi samtidig undgå sociale slagsider?
  • Og hvor ligger ansvaret for ligestilling og diversitet egentlig henne: hos politikerne, hos institutionerne eller hos kulturaktørerne selv?

Link til debat: https://www.villakultur.dk/happenings-kalender/culture-kicks-back/paneldebat-ligestilling

Ved dette netværks-event inviteres alle med virke i kultursektoren til en workshop med afsæt i netværk, videndeling og community building. 
Workshoppen finder sted den 20. maj kl. 14-16
 
Vi har integreret workshoppen som del af Talk Town-festivals program for dels at skabe et større outreach, dels at placere vores projekt som naturlig del af den øvrige samfundsdebat om diversitet, ligestilling, inklusion og  mangfoldighed. Efter workshoppen, som afholdes via Zoom, inviterer vi til et uforpligtende fysisk netværksarrangement på Nørrebro. 
 
Link til event: https://fb.me/e/SqKkHdYZ

Kunst & Kultur i Balances første initiativ var et uddannelsesforløb, der tog afsæt i adfærds- og kulturændringer. Forløbet strakte sig fra den 16. december 2020 til den 23. marts 2021, og blev afholdt online via Zoom og bestod af:

  • 1 Kick Off-Arrangement 
  • 6 uddannelsesmoduler