Om

Motivation

Vidnesbyrd om omgangsformer og arbejdskulturer præget af strukturel sexisme og magtmisbrug dukker op fra mange dele af kulturbranchen. Der er brug for handling, hvis kunst- og kulturbranchen skal være en tryg og inkluderende branche at arbejde i med lige muligheder for alle.

 

Kunst & Kultur i Balance er et initiativ, som er sat i verden af Snyk – den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik, lydkunst og klassisk musik – for at skabe en reel kulturændring på tværs af kunst- og kulturbranchen. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Komponistforening, JazzDanmark, Roskilde Festival, ROSA og Tempi.

 

Indtil videre har 31 kunst- og kulturorganisationer tilsluttet sig initiativets partnerkreds, for i fællesskab at arbejde for at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser blandt kulturlivets organisationer, institutioner, foreninger, aktører mfl. 

 

Målet er, at diversitet, ligestilling og inklusion bliver positive redskaber, der bidrager til at styrke vores virke og vores mål i kunst og kulturlivet.

Fokus

Kunst & Kultur i Balance har fem overordnede fokusområder:

  • At skabe viden og indsigter blandt alle der arbejder i kunst- og kulturbranchen
  • At skabe reelle forandringer i adfærd, kultur og systemer
  • At facilitere læring gennem praktiske metoder og eksperimenter i det daglige arbejde
  • At indsamle læring og erfaringer på tværs – bruge det der virker og ændre det, der ikke virker 
  • At samskabe en fælles branche-ressource med praktiske tiltag, redskaber og metoder