Organisering

Kunst & Kultur i Balance er for alle der ønsker forandring

Partnerkredsen bag Kunst & Kultur i Balance har forpligtet sig på at arbejde aktivt for en ligeværdig branche og har bidraget økonomisk til, at forandringsinitiativet kan blive en realitet.


Udover partnerskredsens økonomiske bidrag har Kunst & Kultur i Balance modtaget støtte af KODA Kultur og MPO. 


Vil du være en del af initiativet? 

Styregruppe

  • Fastlægger initiativ, format og indhold
  • Deltager i aktiviteter på lige vilkår som partnerkredsen
  • Projektleder på finansiering, administration og kommunikation

Styregruppen består af Dansk Komponist Forening, Jazz Danmark, Rosa, Roskilde Festival, Snyk og Tempi

Partnerkreds

  • Forpligter sig på at lægge et økonomisk bidrag til realiseringen af initiativet
  • Har mulighed for at give uddannelsesforløbet som gave til udvalgte aktører fra egne kredse og miljøer (NB: Grundet kapacitet, er dette ikke muligt for organisationer der tilmelder sig partnerkredsen efter 16. december 2020)
  • Deltager selv med en eller flere ledere/medarbejdere i uddannelsesforløbet
  • Er medafsender på initiativet og nævnes med navn/logo i al formidling

Partnerkredsen består af nedenstående kunst- og kulturorganisationer:

Lorem ipsum