Uddannelsesforløb

OBS! Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløb med afsæt i adfærds- og kulturændringer

Kunst & Kultur i Balances første initiativ var et uddannelsesforløb, der tager afsæt i adfærds- og kulturændringer. Forløbet strakte sig fra den 16. december 2020 til den 23. marts 2021, blev afholdt online via Zoom og bestod af:

  • 1 Kick Off-Arrangement 
  • 6 uddannelsesmoduler

 

Alle moduler havde fokus på vores hverdagshandlinger og tankemønstre – den måde hvorpå vi hver eneste dag tager beslutninger, faciliterer møder, idé-genererer, rekrutterer, uddeler ansvar, laver forfremmelser, vores omgangstone, hvordan man reagerer og handler når magtmisbrug og sexisme finder sted m.m. Derudover dykkede vi ned i temaer som magtpositioner, gatekeeperfunkioner og hierarkier. Temaet for sidste modul blev bestemt på baggrund af deltagernes ønsker og behov.

 

Hvert modul gav foruden et evidensbaseret vidensgrundlag for det pågældende tema, en række praktiske greb, som vi kan afprøve og benytte i hverdagen og som kan bidrage til udvikling af en inkluderende kultur, hvor alle har ligeværd og lige muligheder – og hvor diversiteten af kompetencer og talent anvendes til fulde.

 

Selvom man som deltager ikke var forpligtet på at deltage i samtlige moduler, opfordredes alle til at deltage i hele forløbet. Forløbet var nemlig designet på en måde, hvor hvert modul byggede videre på det foregående, samt på de hverdagseksperimenterer vi afprøvede mellem hvert modul.

 

Uddannelsesforløbet er udviklet og afholdt i samarbejde med antropolog og adfærdsdesigner Tinna C. Nielsen og hendes organisationer Move the Elephant for Inclusiveness og Inclusion Nudges, samt af jurist og forsker i ligestilling Lynn Roseberry og hendes virksomhed On the Agenda.

 

Tinna er antropolog, adfærdsdesigner og iværksætter specialiseret i diversitet, ligestilling og inkluderende udvikling i organisationer og samfund.

Hun har videreuddannet sig selv i psykologi, adfærdsøkonomi og “nudging” som del af sit arbejde med at skabe forandringer i adfærd, kultur, ledelse, processer og systemer.

 

Tinna er internationalt anerkendt ekspert i at lede, designe og facilitere udviklingsinitiativer sammen med de mennesker, det handler om. Alt, hvad Tinna arbejder med, har fokus på at samskabe forandringer. Tinna er kendt for sin pragmatiske måde at oversætte og formidle kompleksitet, så alle engageres, forstår og gør noget for at bidrage til bedre arbejdspladser, oplevelser, fællesskaber, liv og samfund.

 

Tinna har tidligere arbejdet på Institut for Menneskerettigheder og har været leder med global ansvar for Inclusion, Diversity & Collaboration i Arla Foods. I 2015 grundlagde Tinna forandringsorganisationen Move the Elephant for Inclusiveness, hvor overskuddet geninvesteres i social innovation og finansierer det globale non-profit initiativ Inclusion Nudges.

 

Sammen med Lisa Kepinski stiftede Tinna initiativet i 2013 og udviklede adfærdsdesign- og forandringsmetoden Inclusion Nudges, som de har vundet flere priser for. De er forfattere til The Inclusion Nudges Guidebook med over 100 praktiske eksempler på Inclusion Nudges designs og tre action-guides med hver 30 Inclusion Nudges til ledelse, rekruttering og motivere andre.

I dag arbejder Tinna sammen med nogle af verdens største virksomheder, offentlige organisationer, NGOer, museer, film institutter, flygtninglejre, arkitektfirmaer, regeringer og humanitære organisationer, hvor hun også uddanner ledere, medarbejdere, teams og iværksættere til at være inkluderende som norm. Hun arbejder på tværs af alle brancher, sektorer, funktioner og sammen med alle typer mennesker – i Danmark og internationalt.

 

Siden 2015 har Tinna været strategisk rådgiver for FN omkring kønsligestilling og hun uddanner FN-ledere i inkluderende ledelse og FN Gender Focal Points.World Economic Forum (WEF) har udnævnt Tinna som Young Global Leader (YGL) in 2015.

Hun samarbejder med det globale YGL community (1000 ledere) om at skabe løsninger til at forbedre verdens tilstand og skabe mere inkluderende vækst og bæredygtig udvikling.

 

Hun var co-chair sammen med Harvard University professor Iris Bohnet for WEF tænketanken Global Future Council on Behavioural Sciences 2016-18, hun er aktiv medlem af WEF Ekspert Netværk og deltager i flere strategiske initiativer om fremtidens jobmarked og social lighed.

 

Hun er fast skribent på WEF bloggen Agenda. Tinna skriver også om sine samskabelse-metoder i andres bøger, fx Palgrave håndbogen om samskabelse og Center for Social Innovations bog Motiveret Beskæftigelse om brugen af adfærdsøkonomi i velfærdssystemet.

 

Tinna er fellow i RSA, Royal Society of Arts, og medlem i adskillige advisory boards og bestyrelser med fokus social innovation. Hun har lederuddannelser fra Oxford University og Harvard University.

 

Tinna er 45 år, kommer fra en håndværkerfamilie, har arbejdet siden hun var 13 år, har spillet på det danske basketball landshold, var den første i familien til at uddanne sig på universitetet og har boet i USA og Frankrig.

 

Idag bor Tinna i Aarhus med sin mand Troels, som er social pædagog og leder på et bosted for unge med autisme. Sammen har de to døtre Rosa på 11 år og Freja på 14 år og Troels’ voksne datter Sigrid på 26 år.

 

Lynn Roseberry, Ph.D., har arbejdet i cirka 25 år med køns- og mangfoldighed fra forskellige faglige perspektiver – som jurist, forsker, diversitetsleder og konsulent i sit eget firma, On the Agenda. Hun har også efteruddannet sig som psykoterapeut, og har en privat psykoterapeutisk praksis i København.

 

Lynns interesse i ligestilling og diversitet stammer fra hendes opvækst i det multikulturelle miljø omkring Chicago, USA under borgerrettigheds- og kvindebevægelserne i 60erne. Familien boede i Skokie, en forstad til Chicago, hvor cirka 70% af indbyggerne var jøder og 99,9% hvide. Mange af jøderne i Skokie var kommet til USA efter anden verdenskrig og havde overlevet koncentrationslejrene. Familien Roseberry havde mange jødiske venner og blev også venner med den første sorte familie der købte hus i Skokie. Da Martin Luther King kom til Chicago for at holde en tale på en stor demonstration, tog Lynns forældre hende med.

 

Lynn læste religionsvidenskab på Yale University og jura på Arizona State University. Hun fik et arbejde på et stort advokatkontor i Phoenix, Arizona, hvor hun arbejdede nogle år inden hun tog på Harvard Law School for at læse videre, med henblik på en karriere som forsker. På Harvard fik hun en dansk kæreste, og da de besluttede at blive gift, søgte hun og fik et Ph.d.-stipendiat på Copenhagen Business School.

Lynn fik sin Ph.d. i 1999 for sin afhandling om anti-diskriminationslovgivning i EU og USA. Derefter blev hun ansat som forsker på CBS’s Juridisk Institut, hvor hun underviste og forskede i arbejdsret, EU-ret og menneskeret. Efter hun var blevet institutleder på Juridisk Institut i 2009, udnævnte Rektor Johan Roos Lynn til at blive CBS’s første Ligestillingsofficer i 2010, med et mandat til at udvikle og drive implementering af en strategi for ligestilling og diversitet på CBS. 

 

Som Ligestillingsofficer blev hun optaget af, hvad det er, der gør det så svært at opnå ligestilling. Med Johan Roos som medforfatter gav hun nogle svar på spørgsmålet i bogen Bridging the Gender Gap: 7 Principles for Achieving Gender Balance, udgivet af Oxford University Press i 2014. Bogen dannede grundlag for udviklingen af dialogspillet, Mosaic, som blev Lynns springbræt til at skifte karriere fra forsker til selvstændig konsulent.

 

Som konsulent har Lynn arbejdet med universiteter, virksomheder og NGOer i Danmark og i udlandet. Sammen med socialentreprenøren Annelise Ryberg, og med støtte fra Dansk Standard, har hun drevet et initiativ til at udarbejde en national dansk standard for ligestilling og diversitet, som forventes offentliggjort i 2022.

 

Lynn er mor til to voksne døtre, Caroline og Christina, og bor i Klampenborg nord for København med sin mand Olaf, som er advokat.

Kick Off-Arrangement

Onsdag d. 16. dec. 2020 kl. 14-15

Til Kick Off-arrangementet møder vi de to eksperter Tinna C. Nielsen og Lynn Roseberry, som udvikler og faciliterer uddannelsesforløbet.

 

Tinna og Lynn præsenterer baggrunden for det modulforløb de har udviklet til Kunst & Kultur i Balance. De forklarer forløbets design og innovative tilgang, som bl.a. inkluderer læringspartnere og hverdagseksperimenter, samt hvordan vi som deltagere bliver medskabere af løsninger og forandringer i det danske kunst- og kulturliv.

 

Derudover præsenterer Tinna og Lynn nogle interessante “øjenåbnere” som kan klæde os på til det forandringsarbejde vi skal igang med, når første modul løber af stablen den 6. januar. Det er vigtigt at deltage til Kick Off-arrangementet, da vi her får viden om hvilken rolle vi som aktører i det danske kunst og kulturliv kommer til at spille i forløbet.

6 uddannelsesmoduler

Opstart onsdag d. 06. jan. 2021 kl. 14-16

Uddannelsesforløbets indhold udvikles og faciliteres af Tinna C. Nielsen med udgangspunkt i hendes Inclusion Nudges-tilgang, som er konkrete praksisser og forandringsdesigns. Tinna giver konkrete eksempler på forskning og løsninger fra andre organisationer, ledere og teams i alle brancher – i Danmark og internationalt – som hun har arbejdet med gennem 13 år. Hvor det er relevant, inviteres forskere til at give vidensoplæg. Lynn Roseberry bidrager løbende med sparring og øvrigt indhold.

 

Modulerne er temaspecifikke – alle temaer er relevante for alle deltagere på tværs af branchen.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med balance, antidiskrimination, inkluderende samarbejde, lighed i udvælgelse, omgangstone, ændringer af krænkende kultur og normer, magt mm.

Vi får indsigt i hvordan vores egen adfærd og kultur påvirker os, og hvordan vi alle spiller en rolle. Vi får praktiske greb som gør os i stand til at se situationer i nye perspektiver. Og så får vi en lille opgave eller øvelse til næste modul, samt en læringspartner at sparre med.

 

Første modul har fokus på at skabe et fælles vidensgrundlag, som kan danne grundlag for det videre forløb. Modulet giver os overblik over de vigtigste begreber, problemer og årsager til sexisme og magtmisbrug. Med udgangspunkt i forskning på området, berører vi faktorer som diskrimination, bias, ligestilling, køn, magt, gruppedynamik, chikane m.m.

Således sikrer vi, at vi har fælles viden og indsigt i

  • sociale, adfærdsmæssige, kulturelle og strukturelle mekanismer (problemer, årsager)
  • det strukturelle organisatoriske fundament, der skal være på plads
  • nødvendige og virksomme kompetencer/kapaciteter

 

Andet modul kommer til at handle om at “se det usynlige”. Dette på baggrund af viden, nye opmærksomheder og nye linser. Og ikke mindst gennem en bevidsthed om, hvordan man kan designe sin adfærd. Det handler om hvad vi selv ser, men det handler også om at få andre til at se de uligheder og ubalancer, som de er blinde over for. Fokus er på, at vi ved at “se, føle og gøre”, gør det nemmere og mere effektivt, at lave forandringer og opnå kunst og kultur i balance.
 
Tredje modul får vi eksempler på inkluderende proces designs (Inclusion Nudges), der kan reducere sexisme, diskrimination og eksklusion i udvælgelses-, vurderings- og beslutningsprocesser, og som kan sikre lige muligheder samt større diversitet. Vi gennemgår forskellige eksempler på, hvordan man kan anvende designs med blandt andet anonymisering, komparative vurderinger, inkluderende udgangspunkter og systematisering til at overkomme de skjulte barrierer og udfordringer der finder sted.
 

Fjerde modul kommer til at handle om balance i samarbejde og udvikling. Der vil blive fokuseret på, hvordan vi kan bruge adfærdsdesign til at skabe inkluderende samarbejde og udvikling. Efter gennemgang af eksempler på interventioner og løsninger til dilemmaer og grænseoverskridende adfærd i samarbejds-situationer kommer vi til at arbejde med en specifik case med fokus på interventioner. 

 

Femte modul arbejder vi med kompetencetræning. Vi skal spille Mosaic, som er et spil udviklet af Lynn Roseberry i samarbejde med GameTools®. Mosaic er et værktøj, der træner nogle af de væsentligste kompetencer, som skal til for at udvikle en inkluderende arbejdsplads. Spillet bliver i første omgang præsenteret og faciliteret af Lynn, hvorefter deltagerne sendes ud i breakout rooms for at spille i grupper.

 

Sjette modul sætter vi fokus på inkluderende samarbejde og udvikling. Deltagerne får praktiske eksempler på inkluderende adfærdsdesign (Inclusion Nudges), som kan bruges i facilitering af møder, bedre balance i taletid, bedre adgang til diversitet i grupper, lige muligheder for at bidrage, uddelegering af opgaver og andet.

 

 

Kick Off-Arrangement: onsdag d. 16. dec. 2020 kl. 14-15

1. Modul: onsdag d. 6. jan. 2021 kl. 14-16

2. Modul: torsdag d. 21. jan. 2021 kl. 14-16

3. Modul: mandag d. 8. feb. 2021 kl. 14-16

4. Modul: tirsdag d. 23. feb. 2021 kl. 14-16

5. Modul: mandag d. 8. mar. 2021 kl. 14-16

6. Modul: tirsdag d. 23. mar. 2021 kl. 14-16

Forløbet henvender sig til ledere, men også til medarbejdere, som kan få gavn af læringsforløbet, og som kan hjælpe med at realisere den ønskede forandring.

 

1-3 personer kan deltage fra hver organisation. 

Forløbet afholdes online via Zoom. Som deltager vil du få tilsendt et link, som giver adgang til modulet.

 

I løbet af hvert modul bliver vi via Zoom delt ud i små grupper – vi kalder det “læringspar”. Det at have en læringspartner har stor betydning i forandringsprocesser, for når vi har en anden at søge støtte hos og dele erfaringer med, så øger det effekten.

 

Mellem hvert modul skal lærringsparrene mødes og dele erfaringer med de greb, som blev introduceret under foregående modul. Det kan f.eks. være korte, digitale møder eller udveksling via mail eller andet.