Viden og erfaring

Samskabelse af fælles ressource

Det er Kunst & Kultur i Balances udgangspunkt, at når der skal skabes adfærds- og kulturforandringer, er det afgørende at alle deltagere ved, at det, de gør ses, at der følges op, at der høstes af deres læring, og at det, der virker anvendes – også af andre. 

 

Derfor vil partnerkredsen bag Kunst & Kultur i Balance foretage en videns- og erfaringsindsamling for på den baggrund at udarbejde en manual/erfaringskort med anbefalinger, konkrete forslag til tiltag og designs, som kan bidrage til at ændre adfærd, kultur, systemer mv. Dette erfaringskort – en form for manual – kan spredes og anvendes blandt partnere og branchen bredt. 

Vidensmanual

Vidensmanualen danner et fælles vidensfundament for aktører i kunst- og kulturbranchen og for deltagerne i det kompetenceopbyggende uddannelsesforløb Kunst & Kultur i Balance. Formålet med manualen er at skabe et evidensbaseret grundlag, så alle kan være medskabere af lokale forandringer i egne organisationer og i branchen som helhed. 

 

Det handler om viden og kompetencer til at reducere diskrimination og grænseoverskridende adfærd og til at fremme mangfoldige og inkluderende arbejdspladser og aktiviteter i kunst og kulturlivet.

Læs/download – klik på titlen

Pilotversion udviklet i perioden 8. – 21. december 2020

Den videreudvikles i løbet af uddannelsesforløbet 2021

Undersøgelser, artikler og rapporter

Forneden er en liste af links til vigtige og relevante undersøgelser, artikler og rapporter. 

 

 • BKF’s indsamling af vidnesbyrd (2020)
  Billedkunstnernes Forbund (BKF) igangsatte i efteråret 2020 en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. I december udgav BKF et redigeret udvalg af de senest modtagede vidnesbyrd. Læs mere her.
 

 

 
 
 • Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2018)
  I 2018 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingen af data dækker tre sæsoner (2015/16, 16/17, 17/18) og viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Undersøgelsen påviser en klar skævvridning, hvor kvindelige komponister er næsten usynlige. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK. Læs mere om undersøgelsen her. 
 
 
 • KODA’s Kønsstatistik for (2020)
  Koda offentliggjorde i december 2020 en statistik over kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Statistikken viser en klar kønsubalance i indtjening hos de danske musiksskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Find statistikken her.
   
 
 
 
 • ‘Gender Relations in New Music’ (2020)
  I denne udgave af tidsskriftet OnCurating samler Kuratorkollektivet GriNM (Gender Relations in Music) tekster fra 2019-konferencen på Zürich University of the Arts, der udforsker praktiske og teoretiske tilgange med henblik på at åbne op for og diversificere området. Læs mere her.