Kunst & Kultur i Balance

Viden og Erfaring

Samskabelse af fælles ressource

Vi kan kun skabe positive forandringer, hvis vi vidensdeler og deler ud af vores erfaringer, derfor har vi skabt et overblik herunder med egne udgivelser samt rapporter og initiativer i de brancher, vi dækker over.


Mangler vi noget, eller kender du til et relevant initiativ, så send det endelig til Sofie Holst Hansen på sofie@tempi.nu

Argumentationsguide

Debatten om sexisme og magtmisbrug kan være hård og polariseret med mange påstande og lige så mange argumenter – ofte frit svævende i luften. Nu udgiver initiativet og netværket ’Kunst & Kultur i Balance’ en oversættelse af ’Argumentasjonsguiden’ (2020) fra den norske organisation ’Balansekunst’. Ambitionen med guiden er at bygge bro og tage samtalen om fx ligestilling og magtmisbrug til nye niveauer.

(klik på titlen for læse/downloade)

Guiden er en oversættelse og dansk redigeret version den guide, som KOKIB’s norske storesøster Balancekunst har udgivet i 2020, og som belyser og diskuterer samme problematikker, som vi arbejder med herhjemme. Tallene og fakta bagest i guiden er videregivet fra den norske version, men er også relevant læsning set fra danske forhold og indeholder desuden eksempler på debatteknik samt øvelser, som lærer dig at genkende fremherskende debatteknikker.

Vidensmanual

Vidensmanualen danner et fælles vidensfundament for aktører i kunst- og kulturbranchen og for deltagerne i det kompetenceopbyggende uddannelsesforløb Kunst & Kultur i Balance. Formålet med manualen er at skabe et evidensbaseret grundlag, så alle kan være medskabere af lokale forandringer i egne organisationer og i branchen som helhed. 

 

Det handler om viden og kompetencer til at reducere diskrimination og grænseoverskridende adfærd og til at fremme mangfoldige og inkluderende arbejdspladser og aktiviteter i kunst og kulturlivet.

Skrevet af Tinna C. Nielsen og Lynn Roseberry

(klik på titlen for læse/downloade)

Pilotversion udviklet i perioden 8. – 21. december 2020

Den videreudvikles i løbet af uddannelsesforløbet 2021

Undersøgelser, artikler og rapporter

Forneden er en liste af links til vigtige og relevante undersøgelser, artikler og rapporter. 

  • BKF’s indsamling af vidnesbyrd (2020)
    Billedkunstnernes Forbund (BKF) igangsatte i efteråret 2020 en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. I december udgav BKF et redigeret udvalg af de senest modtagede vidnesbyrd. Læs mere her.

 

  • Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2020)I 2018 og 2020 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingerne viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Undersøgelserne påviser en klar skævvridning, hvor kvindelige komponister er næsten usynlige. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK. Læs mere om undersøgelsen her.

 

 

  • KODA’s Kønsstatistik for (2020)
    Koda offentliggjorde i december 2020 en statistik over kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Statistikken viser en klar kønsubalance i indtjening hos de danske musiksskabere, og den bliver markant større jo højere deres indtjening er. Find statistikken her.
     

 

 

 

  • ‘Gender Relations in New Music’ (2020)I denne udgave af tidsskriftet OnCurating samler Kuratorkollektivet GriNM (Gender Relations in Music) tekster fra 2019-konferencen på Zürich University of the Arts, der udforsker praktiske og teoretiske tilgange med henblik på at åbne op for og diversificere området. Læs mere her.